projektowanie zieleni częstochowa

- kompleksowe urządzanie terenów zielonych
- zakładanie trawników
- budowanie ogrodów skalnych
- nawadnianie ogrodów
- budowa oczek wodnych i kaskad
- sadzenie roślin
- mała architektura zieleni
- aranżacja zieleni na tarasach i balkonach
- pielęgnacja i sezonowa konserwacja ogrodów (sprzątanie)
- sprzątanie ogrodów
- projektowanie i realizacja terenów zielonych:
           - prywatnych odbiorców ( ogrody przydomowe )
           - instytucji ( parki, tereny rekreacyjne, osiedla zamknięte )

Zakładanie trawników Częstochowa

Zakładanie ogrodów Częstochowa